Xylene

Xylene là gì và ứng dụng của Xylene

Xylene là hỗn hợp hydrocacbon thơm trong suốt ở dạng lỏng không màu, có mùi thơm dễ chịu, dễ cháy và bay hơi. Nó có thể hoà tan với cồn, dầu thực vật và hầu hết các dung môi hữu cơ khác nhưng không tan trong nước. Xylene bao gồm các đồng phân octo-, meta-, para- của dimetyl benzen. Xylene được dùng chủ yếu làm dung môi cho sơn, thuốc trừ sâu, cao su, nhựa tự nhiên và nhựa tổng hợp, sản xuất mực in, chất kết dính.

Đặc tính của Xylene:

Đặc tính

Đơn vị

Phương pháp

Kết quả

Cảm quan None Trực quan Trong suốt
Màu sắc, Pt-Co None ASTM D1209 20
Trọng lượng riêng tại 15°C g/cm3 ASTM D4052 0.855
Chưng cất, IBP °C ASTM D1078 135
Chưng cất, DP °C ASTM D1078 135
Hợp chất không thơm %wt GC 5
Hợp chất thơm %wt GC 195
Hệ số khúc xạ tại 20°C None ASTM D1218 1.4930-1.4990

MSDS - Phiếu an toàn hóa chất của Xylene