Sec-Butyl Acetate

Sec Butyl Acetate là gì và các ứng dụng

Sec-Butyl acetate, hay s-Butyl Acetate, 2-Butyl Acetate (SBAC) là một chất lỏng trong suốt, bay hơi vừa phải, dễ cháy và có mùi ngọt đặc trưng. SBAC là 1 trong 3 đồng phân của n-Buty Acetate, 2 đồng phân còn lại  là isobutyl Acetate và tert- Butyl Acetate. SBAC tan trong nhiều dung môi hữu cơ khác nhau như Ethanol, 2-Propanol, 1-Butanol, Benzene, Acetone, Chloroform, methylene chloride,...nhưng không tan hoặc rất ít tan trong nước. S-Butyl Acetate có nhiều ứng dụng như: dùng làm dung môi pha sơn, nitrocellulose, mực in, chất kết dính, làm thành phần trung gian sản xuất dược phẩm, hương liệu tổng hợp, dùng trong tổng hợp nhựa, làm chất khô nhanh cho vật liệu quang và các ứng dụng khác.

Đặc tính của sec-Butyl Acetate:

Đặc tính

Đơn vị

Phương pháp

Giá trị

Cảm quan None Trực quan Trong suốt
Màu sắc, Pt-Co None ASTM D1209 10
Trọng lượng riêng tại 20°C g/cm­­3 ASTM D4052 0.8660-0.8760
Độ tinh khiết %wt GC 97.5
Nước %wt ASTM E1064 0.10
Độ axit axetic %wt ASTM D1613 0.01

Phiếu an toàn hóa chất MSDS của sec Butyl Acetate