N-Butyl Acetate

N-Butyl Acetate là gì và ứng dụng

N Butyl acetate, hay Butyl Acetate, normal-Butyl Acetate (BAC) là chất lỏng không màu trong suốt, độ bay hơi trung bình và có mùi ngọt đặc trưng. BAC có các đồng phân là: isobutyl Acetate, tert-Butyl Acetate, sec-Butyl Acetate. BAC hòa tan các dung môi hữu cơ như rượu, ketone, aldehyde, ether, glycol ether, hydrocacbon mạch thẳng nhưng không tan hoặc rất ít tan trong nước. Nó có nhiều công dụng như làm dung môi trong công nghiệp sơn, nhựa, mực in, chất kết dính, là thành phần sản xuất dược phẩm, chất tẩy rửa, hương liệu thực phẩm.

Đặc tính của n-Butyl Acetate:

Đặc tính

Đơn vị

Phương pháp

Giá trị

Cảm quan None Trực quan Trong suốt
Màu sắc, Pt-Co None ASTM D1209 10
Trọng lượng riêng tại 20°C g/cm­­3 ASTM D4052 0.8780-0.8840
Chưng cất, IBP °C ASTM D1078 122.0
Chưng cất, DP °C ASTM D1078 128.0
Độ tinh khiết %wt GC 99.5
Nước %wt ASTM E1064 0.10
Hàm lượng axit axetic %wt ASTM D1613 0.01
Hệ số khúc xạ tại 20°C None ASTM D1218 1.3910-1.3970

Phiếu an toàn hóa chất MSDS của n-Butyl Acetate