Thí nghiệm phòng Lab

Tác giả: Admin | Ngày đăng: 13-12-2018

Kiểm soát chất lượng sản phẩm hóa chất

Công ty Cổ phẩn Hóa chất Hải Hà (Haihachem) có phòng thí nghiệm riêng được trang bị các thiết bị hiện đại phù hợp để kiểm tra phân tích định tính và định lượng của các sản phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ chất lượng trong suốt quá trình lưu chứa cũng như xuất hàng. Haihachem cũng hợp tác với đơn vị giám định độc lập có uy tín để thực hiện kiểm tra chất lượng khi nhập lô sản phẩm mới và kiểm tra định kỳ. Bên cạnh việc phục vụ kiểm soát chất lượng, việc kiểm soát chất lượng cũng giảm thiểu tỷ lệ lỗi trước khi phân phối và đảm bảo nguồn hàng đầu vào từ nhà cung cấp. Nhờ đó giúp xác nhận rằng sản phẩm hóa chất của Hải Hà đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Phong thi nghiem kiem soat chat luong hoa chat

Phòng Lab Hải Hà Chemical

Thử nghiệm và phân tích hóa học rất quan trọng để tuân thủ quy định và để hiểu chất lượng cũng như thành phần của các chất, vật liệu hóa học được sử dụng trong các sản phẩm, quy trình công nghiệp và sản xuất. Tất cả các phương pháp thử nghiệm đều phải được thực hiện bởi chuyên gia bằng các phương pháp phù hợp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ISO, GLP, cGMP và các tiêu chuẩn được công nhận khác.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hải Hà

Địa chỉ:  Lô CN5.2Q, Khu hóa chất hóa dầu, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 883 2929 

Website: http://haihachem.com/