Methanol

Methanol là gì và công dụng của nó

Methanol còn được gọi là Methyl Alcohol hoặc rượu mạnh gỗ, là chất lỏng không màu trong suốt, có mùi rượu trắng nhưng là chất gây độc không uống được, dễ bay hơi, dễ cháy và tan vô hạn trong nước. Methanol có nhiều ứng dụng bao gồm sản xuất axit axetic, axetic anhydrit, formalin, sử dụng như dung môi, chất chống đông, chất hòa tan, nhiên liệu, chất làm biến tính cho ethanol, sản xuất diesel sinh học, dùng xử lý nước thải, sản xuất cồn khô, công nghiệp sơn, in ấn,...

Đặc tính của Methanol:

Đặc tính

Đơn vị

Phương pháp

Giá trị

Cảm quan None Trực quan Trong suốt
Màu sắc, Pt-Co None ASTM D1209 5
Trọng lượng riêng tương đối tại 20/20°C g/cm­­3 ASTM D4052 0.7910-0.7930
Độ tinh khiết %wt GC 99.85
Nước %wt ASTM E1064 0.10
Độ axit axetic %wt ASTM D1613 0.003
Chất không bay hơi g/100mL ASTM D1353  0.0005

 

MSDS - Phiếu an toàn hóa chất của Methanol